urban-prex_top_image

A projektről URBAN-PREX

A projektről URBAN-PREX

Extrém csapadék és villámárvíz monitoring, előrejelzés és korai figyelmeztető rendszer fejlesztése a magyar-szerb határon átnyúló régió városi területeire

Rövidítés: URBAN-PREX
Projekt kódja: HUSRB/1602/11/0097
Vezető kedvezményezett: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar (UNSPMF)
Partner: Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék (SZTE)
  Újvidéki Egyetem, Mérnöki Kar
  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (MOS)
  Újvidéki Víz és Csatornaművek
Időtartam: 01 11 2017 – 31 10 2019
Kapcsolatok:
stevan.savic@dgt.uns.ac.rs (Stevan Savić, projektmenedzser)

Az Európai Unió az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az URBAN-PREX projektet 638.171,39 euróval társfinanszírozza, a projekt teljes értéke pedig 750.789,88 euró.

A PROJEKT FŐBB EREDMÉNYEI

Az URBAN-PREX projekt főbb eredményei a következők:

1) két csapadékmérő hálózat kialakítása Újvidék (Szerbia) és Szeged (Magyarország) városi és rurális területein;

2) a felszíni elöntés megjelenítésének kifejlesztése városi felszínmodell és kiterjesztett valóság (Augmented Reality) módszer segítségével;

3) kétnapos csapadék előrejelző és csapadék okozta árvíz (elöntés) előrejelző és figyelmeztető rendszer létrehozása;

4) fenntartható (zöld) vízgazdálkodási stratégia megalapozása: Javaslatok tétele arra, hogy zöldfelületi (nature based) megoldások segítségével hogyan lehet javítani a városi vízháztartást a régió településein.

Csapadékmérő hálózatok

Az újvidéki hálózat keretében 19 állomást telepítettek. Két automata meteorológiai állomást (Davis Ventage Pro2) és két radarállomást, amely a csapadék mennyiségét méri (Lufft WS100, radar csapadékérzékelővel/smart cseppspektrummérővel) telepítettek úgy, hogy egy AWS-t és radarállomást a városi területen, egyet pedig a vidéki területen helyeztek el. A projekt során összesen 15 csapadékérzékelő került kihelyezésre (Lambrecht rain[e], csapadékmennyiség-érzékelő), ebből 12-t városi- , 3-at pedig vidéki helyszínekre. Minden állomás percenkénti méréseket végez és 10 percenként küldi az adatokat az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának szerverére.

Szegeden összesen 11 állomást telepítettek. Egy automata meteorológiai állomást és 10 csapadékérzékelőt (OTT Pluvio2, csapadékmennyiség-érzékelő) szintén városi és vidéki területeken. Minden állomás percenkénti mérések után 10 percenként küldi az adatokat a Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének szerverére.

A városi terület vizualizációja

Bármely város beépített területeit különböző módokon lehet megjeleníteni. A városi területeket jellemző paraméterek az épített környezet geometriai jellemzői, az épületek alakja, magassága, körvonalai, a terep a megfelelő dőlésszöge stb. Az URBAN-PREX projekt feladata az újvidéki városrészek számítógépes és fizikai 3D modelljeinek fejlesztése, valamint a kiterjesztett valóság technológiájának alkalmazása. A kiválasztott területek különböző típusú városi területek, mint például az utcák és utcák metszéspontjai, amelyeken áthaladnak a hidak.

Csapadék előrejelzés és korai figyelmeztető rendszer csapadék okozta árvizek esetén

A Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék tevékenysége alapján kétnapos csapadék-előrejelzési modellt fejlesztettek ki. Az előrejelzés kiterjed a határ menti területre, azaz Magyarországon Bács-Kiskun és Csongrád megyére, Szerbiában pedig a Vajdaság Autonóm Tartomány területére, Magyarország 14 városára és Szerbia 13 városára. Ez a kétnapos csapadék előrejelzés hozzájárul a korai figyelmeztető rendszer kialakításához a csapadék okozta árvizek esetén (a csapadékhullás után). A csapadék okozta árvizek esetében a városi területeken, extrém és intenzív csapadékhullás után (elsősorban tavaszi és nyári idényben) a riasztórendszerben különböző kockázati szinteket határoztak meg (zöld szint – nincs árvíz; sárga szint - árvíz lehetőség; vörös - árvíz). Összességében, a csapadék által okozott árvizek korai előrejelző rendszere Magyarország 14 és Szerbia 13 városát fedi le, Szegeddel és Újvidékkel együtt.

Fenntartható vízgazdálkodási stratégia (zöldfelület szempontú) megalapozása

A klímatudatos zöldfelület kialakítás sok szempontból javítja a városi vízháztartást, amelyben leginkább a fás vegetációnak jut kiemelkedő szerep. A projekt során modellezéssel számszerűsítjük e potenciált, illetve olyan természet alapú (nature based) megoldásokat gyűjtünk össze, amelyek Szeged (és a régió más települései) esetén pozitívan befolyásolhatják a csapadékvíz beszivárgását és a mikroklíma javítását. Jó példákat mutatunk be közintézményekben elhelyezett csapadadékvíz gyűjtő edények tapasztalatairól ahol a gyűjtött vizet a zöldfelület öntözésére használják.

A PROJEKT EREDMÉNYEINEK LÁTHATÓSÁGA

A projekt eredményeit és a monitoring adatokat a projekt információs felületein (weboldalak, Android alkalmazások, szociális hálózatok) lehet látni és követni. A honlapra kerülnek fel a projekt tevékenységeiről, kiadványairól és munkatársairól szóló fontosabb információk, valamint az összes megjelenítési rendszer (monitoring és nyilvános), például:

- a két város csapadékmérő hálózatának adatai

- a határ menti régió kétnapos csapadék előrejelzési térképe

- extrém csapadék okozta árvizek korai előrejelző és figyelmeztető rendszerének adatai Újvidék és Szeged, valamint Szerbia és Magyarország más városaira

A projekt honlapjának címe: www.urban-prex.org. Ugyanezen információk megtalálhatóak az Android mobil alkalmazás keretein belül is URBAN-PREX Weather néven, és ingyenesen letölthető a Play Áruházból.

A Magyarország-Szerbia Interreg-IPA CBC programról

A Magyország-Szerbia határon átnyúló együttműködési Interreg–IPA programot az Európai Unió 2014-2020. finanszírozási időszak keretében alkalmazzuk, az Előcsatlakozási támogatás (IPA) révén. A Magyarország és Szerbia résztvevő országok "közös irányítási rendszer" elve alapján a program finanszírozza és támogatja a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun Megyék, valamint a szerbiai Dél-bácskai, Észak-bánáti, Közép-bánáti, Dél-bánáti, és szerémségi körzetek Programterülethez tartozó szervezetek együttműködési projektjeit. A program segíti a határmenti térség fejlesztését és stabilitását, előmozdítja az általános életminőséget benne, lehetővé teszi a két ország szervezeteinek gazdasági együttműködését, ápolja a határmenti térség közös identitását, kulturális és történelmi örökségét és hozzájárul ökológiai fenntarthatásához és biztonságához.

Ha több információt szeretne, látogassa meg a program www.interreg-ipa-husrb.com honlapját.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.

Események

URBAN-PREX project is concluded on Thursday 31st October 2019.

Entire system for monitoring urban precipitation floods is also available on android application - Urban-prex - Weather

Korai figyelmeztető rendszer fejl.

select location
warning_none_alt_   no warning at all...
Early warning system is based on maximum amount of precipitation per defined period, which city sewage can contain.
Each WSN sensor area data per defined period is compared with such threshold. If half of the threshold is reached MEDIUM level is raised. If threshold is reached HIGH level is raised.
Pace represents number of times when precipitation intensity is increased per monitoring period.

Monitoring csapadék

latest data
id local time precpt. amount. since last measuremnt air temp./inside case prectp. intensity / hum
101 (Futog Veternik) 18-03-21/13:10:03:Europe/Belgrade 0.058 mm 7.06 C 0 mm/min
102 (Bistrica) 21-01-23/11:00:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 0.25 C 0 mm/min
103 (Telep) 26-04-24/23:40:02:Europe/Belgrade 0 mm 13.62 C 0 mm/min
104 (Adamovićevo naselje) 26-08-21/01:45:02:Europe/Belgrade 0 mm 15.06 C 0 mm/min
105 (Adamovićevo naselje) 26-01-24/11:40:26:Europe/Belgrade 0 mm 9.25 C 0 mm/min
106 (Sajmište) 6-01-21/20:01:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 7 C 0 mm/min
107 (Grbavica) 5-11-20/17:05:42:Europe/Belgrade 0 mm 10.62 C 0 mm/min
108 (Sajmište) 9-12-20/00:50:36:Europe/Belgrade 0 mm 3.94 C 0 mm/min
109 (Klisa) 29-05-20/11:46:02:Europe/Belgrade 0 mm 20.44 C 0 mm/min
110 (Liman) 23-02-21/22:50:01:Europe/Belgrade 0 mm 5.5 C 0 mm/min
111 (Liman) 29-12-20/00:05:04:Europe/Belgrade 0 mm 10.37 C 0 mm/min
112 (Petrovaradin) 1-09-20/14:00:55:Europe/Belgrade 34.4 mm 25.62 C 0 mm/min
113 (Sremski Karlovci) 19-02-21/13:25:03:Europe/Belgrade 0.017 mm 12.12 C 0 mm/min
114 (Rimski Šančevi) 26-03-21/07:25:00:Europe/Belgrade 0 mm 5.06 C 0 mm/min
115 (Centar) 10-12-20/03:00:09:Europe/Belgrade 0.407 mm 3.19 C 0 mm/min
201 (Rimski Šančevi) 1-06-23/08:14:48:Europe/Belgrade 0.001 mm/min 19.4 C 88 %
202 (Centar) 10-05-22/01:50:00:Europe/Belgrade 0 mm/min 15 C 70 %
click here to get additional forecasted data for current location...
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience
ipa_slogan_image
eu_logo_image

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.