urban-prex_top_image

Sažetak projekta

URBAN-PREX PROJEKAT

Praćenje, prognoziranje i razvoj online javnog sistema za rano upozoravanje na ekstremne padavine i poplave u gradskim sredinama međugraničnog područja mađarske i srbije

Akronim: URBAN-PREX
Kod projekta: HUSRB/1602/11/0097
Lider: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (UNSPMF)
Partners: Univerzitet u Segedinu, Departman za klimatologiju i ekologiju predela (SZTE)
  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka (UNSFTN)
  Grad Segedin (MOS)
  Grad Novi Sad, JKP Vodovod i Kanalizacija Novi Sad (VIKNS)
Trajanje projekta: 01 11 2017 – 31 10 2019
Kontakti:
stevan.savic@dgt.uns.ac.rs (Stevan Savić, menadžer na projektu)

Evropska Unija preko Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, sufinansira URBAN-PREX projekat u iznosu od 638.171,39 evra, a ukupna vrednost projekta iznosi 750.789,88 evra.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA

Glavni rezultati projekta URBAN-PREX su:

1) postavljanje dve mreže za praćenje padavina u urbanim delovima Novog Sada (Srbija) i Segedina (Mađarska) i njihovog neposrednog okruženja;

2) stvaranje vizuelizacije poplava korišćenjem modela koji se bazira na skalama u urbanoj sredini i proširenoj stvarnosti;

3) stvaranje modela za dvodnevnu prognozu padavina i sistema za rano upozorenje javnosti u slučaju poplava izazvanih padavinama;

4) ekološka strategija za upravljanje vodama – dajemo savete na koji način može da se unapredi sistem za upravljanje vodom u urbanim sredinama u naseljima regiona uz pomoć ekoloških (prirodnih) rešenja.

Mreže za praćenje padavina

U Novom Sadu je instalirana mreža od ukupno 19 stanica. Dve automatske meteorološke stanice (Davis Ventage Pro2) i dve radarske stanice za merenje padavina (Lufft WS100, radar sa senzorom za padavine / pametni distrometar) su instalirane tako da su jedan AWS i radarska stanica u urbanoj oblasti i jedan u neurbanoj oblasti. Od ukupno 15 senzora za padavine (Lambrecht rain[e], senzor za merenje padavina), 12 je instalirano na lokacijama u urbanoj oblasti i 3 na lokacijama u ruralnim oblastima. Sve stanice imaju frekvenciju merenja od 1 minuta, a svakih 10 minuta se podaci šalju ka serveru na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno-matematičkom fakultetu.

U Segedinu je instalirano ukupno 11 stanica. Jedna automatska meteorološka stanica i 10 senzora za padavine (OTT Pluvio2, senzor za merenje padavina) u urbanim i ruralnim oblastima. Sve stanice imaju frekvenciju merenja od 1 minuta, a svakih 10 minuta se podaci šalju ka serveru na Univerziteta u Segedinu, Prirodno-matematičkim fakultetu, Departmanu za klimatologiju i ekologiju predela.

Vizuelizacija urbanih zona

Urbane zone bilo kog grada se mogu prikazati na različite načine. Parametri koji su deo urbanih oblasti su geometrijske karakteristike, oblik i visina izgrađenih okolina, zgrada i terena sa konturama kako bi se prikazao odgovarajući nagib. Zadatak projekta URBAN-PREX je bio izrada kompjuterskih i fizičkih 3D modela urbanih delova Novog Sada i primena tehnologije proširene realnosti. Odabrane oblasti su različiti tipovi urbanih zona kao što su raskrsnice ulica i ulice preko kojih prelaze mostovi.

Prognoza padavina i sistem za rano upozorenje javnosti u slučaju poplava izazvanih padavinama

Model za dvodnevnu prognozu padavina je napravljen na osnovu aktivnosti Univerziteta u Segedinu, Departmana za klimatologiju i ekologiju predela. Prognoza pokriva prekograničnu oblast, tj. regije Bač-Kiškun i Čongrad u Mađarskoj i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu u Srbiji, kao i 14 gradova u Mađarskoj i 13 gradova u Srbiji. Takođe, ova dvodnevna prognoza padavina će doprineti stvaranju sistema za rano upozorenje javnosti u slučaju poplava izazvanih padavinama (nakon padavina). U ovom sistemu za upozorenje postoje nivoi rizika (zeleni nivo – nema poplava; žuti nivo – mogućnost poplave; crveni – poplava) od poplava uzrokovanih padavinama u urbanim oblastima nakon ekstremnih i intenzivnih padavina (uglavnom tokom prolećne i letnje sezone). Ukupno je sistemom za rano upozorenje javnosti u slučaju poplava izazvanih padavinama obuhvaćeno 14 gradova u Mađarskoj i 13 gradova u Srbiji, zajedno sa Segedinom i Novim Sadom.

Analiza održive (zelene) strategije upravljanja vodama

Razvoj ekološke infrastrukture koja vodi računa o klimi unapređuje sistem za upravljanje vodama u urbanim sredinama na različite načine, s posebnim pažnjom na vegetaciju u šumama. Tokom projekta će ovaj potencijal biti izražen u brojkama uz izradu modela. Takođe, rešenja koja se zasnivaju na prirodi će se prikupljati u cilju uticaja na infiltraciju padavina i unapređenje mikro klime na pozitivan način u Segedinu (i drugim naseljima u toj oblasti). Biće prikazane najbolje prakse u kojima se rezervoari za prikupljanje padavina postavljaju u državnim institucijama, a prikupljena voda će se koristiti za navodnjavanje.

VIDLJIVOST PROJEKTA

Svi rezultati projekta i podaci prikupljeni praćenjem se mogu videti i pratiti na platformama za informacije o projektu (veb stranica, android aplikacija, društvene mreže). Na veb stranici će biti predstavljene glavne informacije o aktivnostima projekta, publikacijama i timovima, ali i svi sistemi za praćenje i javno prikazivanje, kao što su:

- Podaci dobijeni od mreža za praćenje padavina u oba grada

- Mapa za dvodnevnu prognozu padavina iznad pogranične oblasti

- Podaci u vezi sa ranim upozorenjem javnosti u slučaju poplava izazvanih padavinama u Novom Sadu i Segedinu, kao i u drugim gradovima u Srbiji i Mađarskoj.

Adresa veb stranice projekta je www.urban-prex.org. Iste informacije se mogu naći na android aplikaciji projekta pod nazivom URBAN PREX - Weather, koja je napravljena za android platformu i može se besplatno preuzeti sa Play Store.

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru fi nansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program fi nansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnost.

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.

Vesti

URBAN-PREX project is concluded on Thursday 31st October 2019.

Entire system for monitoring urban precipitation floods is also available on android application - Urban-prex - Weather

Sistem rane najave

izaberite lokaciju
warning_none_alt_   nema upozorenja...
Early warning system is based on maximum amount of precipitation per defined period, which city sewage can contain.
Each WSN sensor area data per defined period is compared with such threshold. If half of the threshold is reached MEDIUM level is raised. If threshold is reached HIGH level is raised.
Pace represents number of times when precipitation intensity is increased per monitoring period.

WSN podaci

trenutni podaci
id lokalno vreme količina padavina od zadnjeg merenja temp. vazduha/u kućištu intenzitet padv./vlažnos.
101 (Futog Veternik) 18-03-21/13:10:03:Europe/Belgrade 0.058 mm 7.06 C 0 mm/min
102 (Bistrica) 21-01-23/11:00:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 0.25 C 0 mm/min
103 (Telep) 26-04-24/23:40:02:Europe/Belgrade 0 mm 13.62 C 0 mm/min
104 (Adamovićevo naselje) 26-08-21/01:45:02:Europe/Belgrade 0 mm 15.06 C 0 mm/min
105 (Adamovićevo naselje) 26-01-24/11:40:26:Europe/Belgrade 0 mm 9.25 C 0 mm/min
106 (Sajmište) 6-01-21/20:01:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 7 C 0 mm/min
107 (Grbavica) 5-11-20/17:05:42:Europe/Belgrade 0 mm 10.62 C 0 mm/min
108 (Sajmište) 9-12-20/00:50:36:Europe/Belgrade 0 mm 3.94 C 0 mm/min
109 (Klisa) 29-05-20/11:46:02:Europe/Belgrade 0 mm 20.44 C 0 mm/min
110 (Liman) 23-02-21/22:50:01:Europe/Belgrade 0 mm 5.5 C 0 mm/min
111 (Liman) 29-12-20/00:05:04:Europe/Belgrade 0 mm 10.37 C 0 mm/min
112 (Petrovaradin) 1-09-20/14:00:55:Europe/Belgrade 34.4 mm 25.62 C 0 mm/min
113 (Sremski Karlovci) 19-02-21/13:25:03:Europe/Belgrade 0.017 mm 12.12 C 0 mm/min
114 (Rimski Šančevi) 26-03-21/07:25:00:Europe/Belgrade 0 mm 5.06 C 0 mm/min
115 (Centar) 10-12-20/03:00:09:Europe/Belgrade 0.407 mm 3.19 C 0 mm/min
201 (Rimski Šančevi) 1-06-23/08:14:48:Europe/Belgrade 0.001 mm/min 19.4 C 88 %
202 (Centar) 10-05-22/01:50:00:Europe/Belgrade 0 mm/min 15 C 70 %
kliknite ovde kako bi dobili dodatne podatke prgonoze o trenutnoj lokaciji..
responsive Valid XHTML 1.1
izaberite režim rada
responsive
izaberite režim rada
ipa_slogan_image
eu_logo_image

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.