urban-prex_top_image

A projektről

A projektről URBAN-PREX

Az extrém csapadék és villámárvíz a városi környezetekben

A városi környezetekben a levegő magasabb hőmérsékletének (városi hősziget) és a magasabb koncentrációban jelen lévő aeroszol részecskéknek (por, légszennyezés) következtében a csapadék mennyisége és intenzitása megnövekedhet a városi környezetekben (a környező külterületekhez viszonyítva).

A vízáteresztő felszínek hiánya miatt a lehullott csapadék a vízzáró városi burkolatokról a csapadék elevezető hálózatokon keresztül vezethető el. Ezeknek a városi rendszereknek korlátos csapadékelvezető kapacitásuk van így az intenzív vagy extrém csapadékesemények városi villámárvizeket okozhatnak. Ilyenkor a csatornahálózatban levő többlet víz nem csak a vízelvezetést teszi lehetetlenné, hanem előfordulhat a csatornahálózat túlfolyása és emiatt a városi utcák elöntése.

Az extrém csapadék és villámárvíz a városokban nagy akadályt jelent a városi lakosok számára. A felgyűlt víz miatt járhatatlanná válnak az utak, a lakosság pedig nem vagy sokkal nehezebben tud eljutni a munkahelyre vagy iskolába. Ezek az árvizek a kellemetlenség mellet jelentős gazdasági károkkal is járnak, még akkor is, ha nem nagy területet érintenek.

Ezek a problémakört néhány nagy kutatási projekt vizsgálja a világban, így az EU RainGain Rotterdamban, Párizsban, Londonban és Leuvenban, az EU FLIRE Athénben, valamint a RAMSES néhány nagy európai városban. A kérdés tudományos érdeklődésre is számot tart ezért több egytemen is kutatják, amelyek közül kiemelkedik a Newcastle-i Egyetem.

Az URBAN-PREX projekt egy jelentős előrelépés a városi csapadék okozta villám árvizek európai kutatásában.

A projekt összefoglalása

Az éghajlatváltozás következtében a csapadékesemények gyakorisága csökken és ezzel párhuzamosan az egyedi csapadékesemények intenzitása növekszik. Ez az árvizek egyre gyakoribb megjelenését vetíti előre a Közép- és Délkelet-Európa városainak területén. Emiatt az URBAN-PREX projekt egy kiváló lehetőség arra, hogy monitorozzuk ezeket az extrém csapadékeseményeket, megértsük működésüket és kidolgozzunk egy megfigyelő és kidolgozzunk egy előrejelző/figyelmeztető rendszert, amely online formátumban tájékoztathatja a Dél-Alföld és Vajdaság lakosságát.

A projekt során kialakításra kerül két csapadék monitoring rendszer, amelyeket a két legnépesebb városban Újvidéken és Szegeden telepítünk. A mérések és az azok elemzése alapján kapott információk segíthetik a lakosságot és a döntéshozókat a villámárvizek és extrém csapadékokra történő felkészülésben és adaptációban.

A projekt során kifejlesztésre kerül egy a csapadék rövidtávú előrejelzésére alkalmas modell, amely lefedi az egész IPA programterületet (Dél-Alföld, Vajdaság). A teljes IPA programterületre készülő előrejelzés mellett a módszer alkalmas arra, hogy a két vizsgált városban (Újvidék és Szeged) nagy felbontású villámárvíz előrejelzést is készítsen. Az előrejelzés fejlesztése és a működő rendszer pontosítása során felhasználjuk a csapadékállomás-hálózatok méréseit valamint távérzékeléssel gyűjtött a felszínt jellemző adatokat is.

A csapadék mérések és az előrejelzés adatai valós időben szabadon elérhetőek a projekt weboldalán valamint mobil applikáción keresztül. Ez a valós idejű monitoring rendszer megteremti a lehetőséget arra, hogy a lakoság és a városi intézmények felkészüljenek a lehetséges extrém csapadék és villámárvíz eseményekre.

A projekt fő célja

A projekt célja egy extrém csapadék monitoring, előrejelző és korai figyelmeztető rendszer kifejlesztése a magyar-szerb határmenti térségben. A kifejlesztett rendszer mérési adatai és előrejelzése a lakosság és a hatóságok számára szabadon elérhető formában rendelkezésre fog állni.

A projekt által vizsgált problémák

Az extrém csapadékkal járó időjárási helyzetek már napjainkban is víztöbbletet idéznek elő a városi területeken. Az éghajlatváltozás miatt azonban egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak. Az extrém csapadék okozta árvizek azt elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban előforduló természeti veszélyek.

Az URBAN-PREX projekt ezekre a természeti veszélyhelyzetekre fokuszál a Magyarország és Szerbia határmenti térség városaiban, azzal a céllal, hogy az alap és alkalmazott kutatások révén a határ két oldalán összehangolja a kezelésüket.

A regionális és városi terveket az Újvidéken és Szegeden veszélyeztetett területek helyeinek meghatározásával és az önkormányzatok valamint további érintettek extrém csapadék okozta árvizek általi veszélyeztetettségének enyhítésére irányuló közös stratégia kialakításával támogatjuk.

A lakosság számára szervezett események és ismertető anyagok tudatosítják az extrém csapadék okozta városi árvizek jelenségét a határmenti térségben. A közös monitoring és előrejelzési rendszer és az együtt kidolgozott stratégiák megerősítik az integrált határon átnyúló kockázat menedzsmentet és elősegítik a térség magasabb fokú integrációját.

Célcsoportok

A projekt célcsoportjai a Magyarország-Szerbia határmenti térség városi lakossága (900000 lakos). A monitoring adatok és előrejelzések folyamatos online bemutatása segítségével a lakosság tájékozódhat a jelenlegi és a várható extrém csapadékeseményekről. A rendszerben lehetőség lesz – regisztrációt követően – automatikus figyelmeztető üzenetek továbbítására is amelyekkel célirányosan tájékoztatjuk a jelenlegi és jövőbeni csapadékról és a villámárvizek feltételeiről az érdeklődőket. Ez egyedi szinten megkönnyítheti a felkészülést és az alkalmazkodást a jelenlegi körülményekhez és azok várt negatív vagy pozitív változásaihoz a közeljövőben.

A közvetett célcsoportok a helyi közösségek és szervezetek (helyi önkormányzatok, környezetvédelmi városi igazgatás, városi vízellátás és csatornahálózat, városi közlekedési vállalatok, katasztrófavédelem, egészségügy), amelyeknek intézkedniük kell (tájékoztatni a nyilvánosságot, figyelmeztetni, irányítani a kármegelőzést, kárelhárítást ) az extrém helyzetek során.

A várt eredmények

A projekt fő, kézzelfogható eredményei a kifejlesztett monitoring hálózatok, amelyekkel követhető a városi környezetekben az extrém esőzés. Ezenkívül, a magyar-szerb határmenti térség városi területein a többnapos csapadék előrejelző és figyelmeztető rendszer, valamint a várható városi elöntéskére figyelmeztető rendszer Újvidéken és Szegeden, melyet a monitoring adatok, előrejelzések és helyi felmérések alapján fejlesztünk ki. A szabadon elérhető korai figyelmeztető rendszer, amely a mért és előrejelzett adatokat tartalmazza, a projekt végére hozzáférhető lesz a helyi hatóságok számára. A projekt tevékenységeinek nyilvánosságát és ismertségét konferenciák és szemináriumok szervezésével kívánjuk elérni. A projekt lezárulta előtt elvégzünk egy szociológiai kutatást az 1000 emberből álló reprezentatív mintán azért, hogy felmérjük, hogy mennyire sikerült elérni a célcsoportot. A projekt eredményeit, valamint az extrém csapadék és városi elöntések enyhítését célzó alkalmazkodási stratégiákat egy kutatási jelentésekben tesszük közzé.

A közvetlen eredmény az extrém csapadék miatti problémakör és az adaptációs lehetőségek bemutatása a nyilvánosság, önkormányzatok és szolgáltatók számára. A projekt eredményeinek hosszú távú hatása a hatékony városi alkalmazkodási stratégiák kidolgozásának lehetősége, valamint a lakosság életminőségének javítása a teljes határon átnyúló régió területén.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.

Események

URBAN-PREX project is concluded on Thursday 31st October 2019.

Entire system for monitoring urban precipitation floods is also available on android application - Urban-prex - Weather

Korai figyelmeztető rendszer fejl.

select location
warning_none_alt_   no warning at all...
Early warning system is based on maximum amount of precipitation per defined period, which city sewage can contain.
Each WSN sensor area data per defined period is compared with such threshold. If half of the threshold is reached MEDIUM level is raised. If threshold is reached HIGH level is raised.
Pace represents number of times when precipitation intensity is increased per monitoring period.

Monitoring csapadék

latest data
id local time precpt. amount. since last measuremnt air temp./inside case prectp. intensity / hum
101 (Futog Veternik) 18-03-21/13:10:03:Europe/Belgrade 0.058 mm 7.06 C 0 mm/min
102 (Bistrica) 21-01-23/11:00:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 0.25 C 0 mm/min
103 (Telep) 26-04-24/23:40:02:Europe/Belgrade 0 mm 13.62 C 0 mm/min
104 (Adamovićevo naselje) 26-08-21/01:45:02:Europe/Belgrade 0 mm 15.06 C 0 mm/min
105 (Adamovićevo naselje) 26-01-24/11:40:26:Europe/Belgrade 0 mm 9.25 C 0 mm/min
106 (Sajmište) 6-01-21/20:01:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 7 C 0 mm/min
107 (Grbavica) 5-11-20/17:05:42:Europe/Belgrade 0 mm 10.62 C 0 mm/min
108 (Sajmište) 9-12-20/00:50:36:Europe/Belgrade 0 mm 3.94 C 0 mm/min
109 (Klisa) 29-05-20/11:46:02:Europe/Belgrade 0 mm 20.44 C 0 mm/min
110 (Liman) 23-02-21/22:50:01:Europe/Belgrade 0 mm 5.5 C 0 mm/min
111 (Liman) 29-12-20/00:05:04:Europe/Belgrade 0 mm 10.37 C 0 mm/min
112 (Petrovaradin) 1-09-20/14:00:55:Europe/Belgrade 34.4 mm 25.62 C 0 mm/min
113 (Sremski Karlovci) 19-02-21/13:25:03:Europe/Belgrade 0.017 mm 12.12 C 0 mm/min
114 (Rimski Šančevi) 26-03-21/07:25:00:Europe/Belgrade 0 mm 5.06 C 0 mm/min
115 (Centar) 10-12-20/03:00:09:Europe/Belgrade 0.407 mm 3.19 C 0 mm/min
201 (Rimski Šančevi) 1-06-23/08:14:48:Europe/Belgrade 0.001 mm/min 19.4 C 88 %
202 (Centar) 10-05-22/01:50:00:Europe/Belgrade 0 mm/min 15 C 70 %
click here to get additional forecasted data for current location...
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience
ipa_slogan_image
eu_logo_image

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.