urban-prex_top_image

Projektni tim

Članovi projekta i njihove aktivnosti

Lider projekta Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (UNSPMF)
Kontakt osoba dr Stevan Savić, menadžer projekta
Internet stranica www.pmf.uns.ac.rs i www.clihyd.com
Aktivnosti Upravljanje implementacijom projekta i komunikacija sa partnerima i JS. Pisanje stručnih studija i razvoj mreže za praćenje padavina u Novom Sadu. Provera kvaliteta mreže i sistema za obradu podataka. Definisianje urbanog pluvijalnog praga za Novi Sad. Vizuelizacija rezultata prognoze i razvoj online interfejsa i mobilne aplikacije projekta. Priprema projektnog materijala, završne publikacije, konferencija i radionica i promotivnih aktivnosti.
Partner na projektu Univerzitet u Segedinu, Departman za klimatologiju i ekologiju predela (SZTE)
Kontakt osoba Tamás Gál
Internet stranice www.u-szeged.hu i www2.sci.u-szeged.hu/eghajlattan/
Aktivnosti Određivanje reprezentativnih lokacija za postavljanje padavinskih stanica i razvoj mreže praćenja padavina u Segedinu. Razvoj prognoze padavina i pluvijalnih poplava, kao i sistema ranog upozoravanja. Prikupljanje i upravljanje izmerenim i prognoziranim podacima. Vizuelizacija vremenskih i prostornih podataka. Organizovanje konferencija i radionica. Rad na strategiji za tretman voda koristeći urbane elemente zelene infrastrukture u Segedinu i rad na završnoj publikaciji projekta.
Pertner na projektu Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka (UNSFTN)
Kontakt osoba dr Ivana Bajšanski
Internet stranice www.ftn.uns.ac.rs i www.arhns.uns.ac.rs/cdd
Aktivnosti Aktivntosti: Uloga u izradi stručne studije vezane za određivanje uticaja urbane strukture na ekstremne padavine i pluvijalne poplave. Definisanje urbanih pluvijalnih pragova za različite gradske oblasti. Upravljanje izmerenim količinama padavina. Priprema projektnih materijala i publikacija. Organizovanje seminara i radionice. Aktivnosti vezane za medije i promovisanje projekta.
Partner na projektu Opština Segedin (MOS)
Kontakt osoba Bianka Hévizi
Internet stranica www.szegedvaros.hu
Aktivnosti Aktivnosti: Definisanje urbanih pluvijalnih pragova u različitim gradskim četvrtima u Segedinu u saradnji sa drugim partnerima. Obezbeđivanje lokacija, struje i interneta za padavinske senzore. Obezbeđivanje lokacije za testiranje rešenja za upravljanje vodama pomoću zelene infrastrukture kako bi se smanjila učestalost pojava urbanih poplava. Promotivne aktivnosti projekta kroz organizovanje radionica. Rad na završnoj publikaciji projekta.
Partner na projektu Opština Novi Sad, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad (VIKNS)
Kontakt osoba Sanda Nastić
Internet stranice www.vikns.rs
Aktivnosti Rad na stručnoj studiji i utvrđivanju pragova pojave urbanih poplava u različitim delovima Novog Sada u saradnji sa drugim partnerima. Aktivnosti vezane za određivanje lokacija padavinskih stanica i obezbeđivanje potrebne struje za funkcionisanje senzora. Organizovanje radionica i medijskih aktivnosti. Rad na upravljanju podacima i završnoj publikaciji projekta.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.

Vesti

URBAN-PREX project is concluded on Thursday 31st October 2019.

Entire system for monitoring urban precipitation floods is also available on android application - Urban-prex - Weather

Sistem rane najave

izaberite lokaciju
warning_none_alt_   nema upozorenja...
Early warning system is based on maximum amount of precipitation per defined period, which city sewage can contain.
Each WSN sensor area data per defined period is compared with such threshold. If half of the threshold is reached MEDIUM level is raised. If threshold is reached HIGH level is raised.
Pace represents number of times when precipitation intensity is increased per monitoring period.

WSN podaci

trenutni podaci
id lokalno vreme količina padavina od zadnjeg merenja temp. vazduha/u kućištu intenzitet padv./vlažnos.
101 (Futog Veternik) 18-03-21/13:10:03:Europe/Belgrade 0.058 mm 7.06 C 0 C
102 (Bistrica) 20-04-21/21:55:02:Europe/Belgrade 0 mm 9.81 C 0 C
103 (Telep) 20-04-21/21:55:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 10 C 0 C
104 (Adamovićevo naselje) 20-04-21/21:55:01:Europe/Belgrade 0 mm 9.44 C 0 C
105 (Adamovićevo naselje) 20-04-21/22:00:01:Europe/Belgrade 0 mm 10.19 C 0 C
106 (Sajmište) 6-01-21/20:01:00:Europe/Belgrade 0.005 mm 7 C 0 C
107 (Grbavica) 5-11-20/17:05:42:Europe/Belgrade 0 mm 10.62 C 0 C
108 (Sajmište) 9-12-20/00:50:36:Europe/Belgrade 0 mm 3.94 C 0 C
109 (Klisa) 29-05-20/11:46:02:Europe/Belgrade 0 mm 20.44 C 0 C
110 (Liman) 23-02-21/22:50:01:Europe/Belgrade 0 mm 5.5 C 0 C
111 (Liman) 29-12-20/00:05:04:Europe/Belgrade 0 mm 10.37 C 0 C
112 (Petrovaradin) 1-09-20/14:00:55:Europe/Belgrade 34.4 mm 25.62 C 0 C
113 (Sremski Karlovci) 19-02-21/13:25:03:Europe/Belgrade 0.017 mm 12.12 C 0 C
114 (Rimski Šančevi) 26-03-21/07:25:00:Europe/Belgrade 0 mm 5.06 C 0 C
115 (Centar) 10-12-20/03:00:09:Europe/Belgrade 0.407 mm 3.19 C 0 C
201 (Rimski Šančevi) 20-04-21/21:50:00:Europe/Belgrade 0 mm/min 23.3 C 41 C
202 (Centar) 30-11-20/22:05:03:Europe/Belgrade 0 mm/min -99 C -1 C
kliknite ovde kako bi dobili dodatne podatke prgonoze o trenutnoj lokaciji..
responsive Valid XHTML 1.1
izaberite režim rada
responsive
izaberite režim rada
ipa_slogan_image
eu_logo_image

This website has been produced with the financial assistance of the European Union.

The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.